Четвер, 13.06.2024, 04:07
Консультаційний      Центр ПоліграфТест   -   Вінниця
Вітаю Вас Гість | RSS
Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входуВесь Бизнес.UA

Детектор лжи, услуги в Виннице
 Законність застосування поліграфа 
ДЕТЕКТОР БРЕХНІ В ВИННИЦІ: Telegram, VIBER, WhatsApp +380919701477ПОЛІГРАФ В ВІННИЦІ: Telegram, VIBER, WhatsApp +380919701477ДОПІДГОТОВКА ПОЛІГРАФОЛОГІВ В ВІННИЦІ: Telegram, VIBER, WhatsApp +380919701477ДОПІДГОТОВКА ПОЛІГРАФОЛОГІВ В ВІННИЦІ: Telegram, VIBER, WhatsApp +380919701477

         На сьогоднішній день досить часто можна почути про застосування поліграфа (детектора брехні) у сфері трудових відносин. Адже роботодавець прагне отримати максимум інформації про претендента на заняття посади на підприємстві, особливо, коли до посадових обов’язків такого працівника входить розпорядження матеріальними цінностями, розробка стратегії розвитку підприємства, доступ до даних стосовно контрагентів фірми, а також інформація, яка може становити комерційну таємницю.

          Саме тому одним із найпоширеніших способів використання поліграфа (детектора брехні) є його застосування у процесі проведення конкурсу чи перевірки кандидатів на заняття вакантної посади на підприємстві. Завдяки проведенню вказаної перевірки роботодавці отримують цінну інформацію стосовно претендентів на заняття посади, щодо їх минулого, їхньої справжньої мети та формують висновки з приводу того чи варто довіряти їм доступ до сфер діяльності від яких залежить подальший розвиток чи навіть існування підприємства.

            Друге місце у сфері використання детектора брехні у галузі трудових відносин займають службові розслідування, які проводяться у випадках виявлення на підприємстві нестандартних ситуацій (крадіжка, недостача, псування товару, зрив підписання важливих контрактів із незрозумілих причин тощо). Також роботодавці, в порядку профілактики, практикують періодичні перевірки співробітників із застосуванням детектора брехні. І слід зазначити, що на підприємствах де періодично застосовуються вказані перевірки, підвищується продуктивність праці працівників, у рази зменшується число крадіжок і навіть на порядок менше працівників «хворіють», тобто беруть лікарняний лист, адже справжні причини хвороби працівника також перевіряються під час проведення психофізіологічного дослідження із застосування поліграфа. Працівники не бажають втрачати можливості кар’єрного росту, чи навіть роботу, заради отримання тимчасової сумнівної особистої вигоди.

        В діючому законодавстві України містяться правові норми, які прямо чи опосередковано врегульовують застосування поліграфа в Україні, зокрема:

• Стаття 36 Господарського кодексу України «Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею», у якій визначено поняття «комерційна таємниця», даються правові основи і гарантії суб’єктам господарювання в реалізації і створенні умов для безпеки своєї діяльності;

• Статті 505–508 Цивільного кодексу України розглядають питання комерційної таємниці; майнових прав інтелектуальної власності на комерційну таємницю; охорони комерційної таємниці органами державної влади; строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю;

• Стаття 26 КЗпП України передбачає можливість проведення випробувань при прийомі на роботу з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування/перевірку повинна бути зазначена в наказі про прийняття на роботу;

• Стаття 40 КЗпП України визначає, що трудовий договір із працівником може бути розірваний у разі виявлення невідповідності цього працівника посаді, яку він обіймає;

• Положення «Про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170, яким закріплюється право роботодавця на припинення трудових відносин також і з інших причин, не передбачених трудовим законодавством, але зазначених у трудовому контракті;

• Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.;

 

• Закони України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII, «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297-VI, «Про стандартизацію» від 05.06.2014 р. № 1315-VII, «Про державну таємницю» від 21.01.1994 р. № 3855-XII, «Про інформацію» від 02.10.1992 р. № 2657-XII, «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III, «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-III, «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 р. № 2135-XII;

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, котрі не становлять комерційної таємниці» від 09.08.1993 р. № 611;

- Наказ МВС України № 920 від 13.11.2017, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 грудня 2017 р. за № 1472/31340 «Про затвердження Інструкції про порядок використання поліграфів у Національній поліції України»;

- Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 р. № 580-VIII. Ст. 50 регламентує застосування поліграфа під час перевірки кандидата на службу в поліції: «Громадяни України, які виявили бажання вступити на службу в поліції, за їхньою згодою проходять тестування на поліграфі».

             Але з усього наведеного вище переліку нормативно-правових актів для приватного бізнесу найбільш значимим є Положення «Про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників», затверджене Постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору» від 19.03.1994 р. № 170, яким закріплюється право роботодавця на припинення трудових відносин також і з інших причин, не передбачених трудовим законодавством, але зазначених у трудовому контракті.

            Згідно п.3 зазначеного Положення, прийняття (наймання) на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту власником або уповноваженим ним органом, громадянином (надалі – роботодавець) може здійснюватись у випадках, прямо передбачених законами.

            Згідно п.10 зазначеного Положення, у контракті передбачаються обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і строків її виконання, строк дії контракту, права, обов’язки та взаємна відповідальність сторін, умови оплати й організації праці, підстави припинення та розірвання контракту, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства, установи, організації чи роботодавця.


            Згідно п.17 зазначеного Положення, у контракті можуть визначатися додаткові, крім встановлених чинним законодавством, підстави його розірвання.

<


Copyright ПолiграфТест © 2024Конструктор сайтів - uCoz